Oversigt over udvalgte gør-det-selv muligheder

Påfør WD-40 på håndtag for f.eks. at undgå tilfrysning

Når det begynder at blive koldt kan påføring af WD-40 på dørhåndtagets drejeled hjælpe med at forhindre at det fryser fast, og døren ikke kan åbnes. 

FORSIGTIG

Sådan påfører du WD-40 på dørhåndtagets drejeled:

 1. Åbn dørhåndtaget og hold det åbent ved hjælp af et foldet håndklæde eller andet blødt materiale.

 2. Fastgør det medfølgende "sugerør" til dysen på WD-40-flasken.

 3. Tag øjenbeskyttelse på.

 4. Placer enden af ​​røret ved siden af ​​drejeleddet og spray i cirka ét sekund, og vær forsigtig med ikke at sprøjte på andre komponenter.

 5. Fjern håndklædet eller det bløde materiale, der blev brugt til at holde dørhåndtaget åbent.

 6. Drej dørhåndtaget ind og ud cirka ti gange.

Bemærk

Lad enden af ​​tuden hvile på toppen af ​​fjederen omkring drejeleddet for bedre at sigte med sprayen.

 

wd-40 tesla

Udskift HEPA filtre

1. Åbn kølerhjelmen


2. Fjern plastikdækslet ved enten at bruge dine fingrer, eller et stykke fladt plasticværktøj der ikke ridser. Derefter træk op for at løsne dækslet.


3. Brug en 10 mm nøgle til at løsne bolten der fastgør toppen af sprinklervæskebeholderen. 


4. Fjern toppen af sprinklervæskebeholderen. Hvis beholderen er fyldt kan der flyde lidt væske ud. Bemærk, du behøves ikke fjerne selve slangen.

5. Brug en 10 mm nøgle til at fjerne de to bolte der fastgør HEPA filter kassen til selve bilen.


6. Fjern omhyggeligt HEPA-filteret fra køretøjet ved at vippe bagsiden af filteret op forbi bremsevæskebeholderen og løfte filteret ud af køretøjet. Vær forsigtig med ikke at støde ind i eller beskadige andre komponenter.


7. Brug en Torx T20-skruetrækker til at fjerne skruerne (10 stk.), der fastgør HEPA-filterdækslet til HEPA-filterkassen. Tag derefter dækslet af kassen.


8. Fjern de gamle kulstoffiltre fra filterhuset


9. Fjern de gamle HEPA-filtre fra HEPA-filterhuset ved omhyggeligt at løsne gummipakningen for at frigøre filteret langs pakningen.

10. Udfør trinene i omvendt rækkefølge for at montere alle dele korrekt igen

Rengør sprinklervæske dyser

Hvis en sprinklervæske dyse bliver blokeret, brug en f.eks. tynd jerntråd for at fjerne eventuelle tilstopninger.

Kalibrer vinduer

 

I det uheldige tilfælde at et vindue opfører sig underligt som f.eks. at åbne eller lukke forkert, går længere ned end normalt når døren åbnes osv. kan du kalibrere det for muligvis at løse problemet.

For at kalibrere et vindue:

 1. Luk døren med det påvirkede vindue.

 2. Sæt dig på førersædet og luk førerdøren.

 3. Brug vinduesknappen i døren på førersiden til at hæve det berørte vindue, indtil det stopper.

 4. Brug vinduesknappen på førersiden til at sænke det berørte vindue, indtil det stopper.

 5. Gentag trin 3 og hæv det berørte vindue, indtil det stopper.

Vinduet bør nu være kalibreret. Hvis problemet fortsætter efter et par forsøg med kalibreringsproceduren, kontakt Tesla.

Monter stænklapper

1. Rens monteringsområdet med alkohol og lad det tørre helt inden du monterer.

2. Drej rattet helt til venstre for at få adgang til arbejdsområdet.

3. Brug forsigtigt et værktøj til fjernelse af trykklemmer eller en flad skruetrækker til at fjerne de nederste trykklemmer (2 stk.), der sikrer forhjulets hjulkassebeklædning. Kassér trykklemmerne.

4. Positionér stænklappen, så de små kroge på stænklappen hægter sig fast på bagsiden af ​​den forreste skærmhjørne. Sørg for, at stænklappen er korrekt justeret så de passer til hullerne i karroseriet.

5. Pres de nye klips ind i hullerne

Blog indlæg

Du kan også læse mere på vores blog, hvor der deles erfaringer med produkter fra EVgear.

Se mere her